ЦПО

Кои сме ние?

Центърът  за професионално обучение (ЦПО) към Сдружение“Съюз за стопанска инициатива”(ССИ)  е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) с лицензия  № 200412156 от 14.04.2004 г. – https://www.et.government.bg/bg/registar-na-tsentrovete-za-profesiona

 

Наименование: ЦПО към Сдружение “Съюз за стопанска инициатива
Лицензия No.: 200412156 / 14.04.2004 – активна
Населено място: София, общ. Столична, обл. София-град
Пощенски код: 1407
Адрес на управление: Гр. София, жк. Лозенец, ул. „Златен рог“ 20
Представляващо лице: Сайфе Якубова
Телефон – основен: 02 9704806 ; 02 9704840
Телефон: +359 882 333 225
Електронна поща: cpo@ssibg.org
Предлагани курсове в ЦПО: Не

 

 

Предлагани професии и специалности:

 

811020 Администратор в хотелиерството 8110201 Организация на обслужването в хотелиерството трета 21.03.2007 г.
811030 Камериер 8110301 Хотелиерство първа 21.03.2007 г.
542110 Шивач 5421101 Шивачество първа 18.05.2005 г.
543020 Оператор в дървообработването 5430201 Производство на мебели втора 18.05.2005 г.
521090 Заварчик 5210901 Заваряване първа 21.03.2007 г.
815010 Фризьор 8150101 Фризьорство втора 18.05.2005 г.
343010 Финансист 3430102 Застрахователно и осигурително дело трета 18.05.2005 г.
811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения 8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения първа 17.06.2009 г.
622010 Техник – озеленител 6220102 Парково строителство и озеленяване трета 12.06.2017 г.
582080 Помощник в строителството 5820801 Основни и довършителни работи първа 12.06.2017 г.
344030 Оперативен счетоводител 3440301 Оперативно счетоводство трета 12.06.2017 г.
482030 Оператор на компютър 4820301 Текстообработване първа 12.06.2017 г.
582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи 5820501 Вътрешни ВиК мрежи втора 12.06.2017 г.
582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи 5820502 Външни ВиК мрежи втора 12.06.2017 г.
582080 Помощник в строителството 5820801 Основни и довършителни работи първа 12.06.2017 г.
621010 Техник-растениевъд 6210101 Полевъдство трета 12.06.2017 г.
621030 Растениевъд 6210304 Трайни насаждения втора 12.06.2017 г.
621040 Техник-животновъд 6210403 Свиневъдство трета 12.06.2017 г.
621040 Техник-животновъд 6210404 Птицевъдство трета 12.06.2017 г.
621040 Техник-животновъд 6210406 Пчеларство и бубарство трета 12.06.2017 г.
621040 Техник-животновъд 6210407 Коневъдство и конна езда трета 12.06.2017 г.
621050 Животновъд 6210502 Говедовъдство втора 12.06.2017 г.
621050 Животновъд 6210503 Овцевъдство втора 12.06.2017 г.
621050 Животновъд 6210506 Зайцевъдство втора 12.06.2017 г.
621070 Техник на селскостопанска техника 6210701 Механизация на селското стопанство трета 12.06.2017 г.
622010 Техник – озеленител 6220102 Парково строителство и озеленяване трета 12.06.2017 г.

 

Ние предлагаме  обучения по:

  • Испански ,Английски ,Италиански, Руски ,Сръбски ,Полски ,Немски  и  Френски език;

както и други екзотични езици  като: Арабски , Турски , Гръцки и  Китайски език за нива А1, А2, В1 при спазване на изискванията на Европейската езикова квалификационна рамка.

Съгласно сключено споразумение с Агенция по заетостта,  ЦПО към ССИ като  доставчик на обучение,    организира и курсове с ваучери за професионална квалификация и преквалификация  и по ключови компетентности :

https://training.az.government.bg/?search%5Bmode%5D=1&search%5Bprofession_id%5D=&search%5Bcity_id%5D=&search%5Bcompany_id%5D=&act=1&search%5Bkeyword%5D=0KHRitGO0Lcg0LfQsCDRgdGC0L7Qv9Cw0L3RgdC60LAg0Lg%3D

Ние организираме семинари и специализирани обучения по заявка на работодател.

Центърът разполага с модерни учебни зали.Чрез развитата си партньорска мрежа и с помощта на  регионалните и браншовите структури на ССИ,организираме и провеждаме обучения на територията на цялата страна.

 

 

 

 

Центъра за професиионално обучение цели да:

  • създава компетентни специалисти, които да отговарят на съвременните стандарти за квалификация;
  • организира и осъществява съответстващо на европейските стандарти обучения и квалификации;
  • участва в организирането на международни, национални и регионални мероприятия, свързани с популяризиране постиженията на съвременното образование;
  • предоставя услуги, консултации и подкрепа по всички въпроси, свързани с кариерното  развитие.

 

ЦПО към ССИ  има опит в изпълнението на европейски проекти и  програми.

Ние следим и активно вземаме участие при обсъждането на програми и процедури за новия програмен период  и продължаваме да организираме вътрешнофирмени семинари и обучения. Работим усилено за професионалното развитие  на нашите служители и членове.

 

Всички членове на ССИ  ползват преференциални цени на предлаганите от нас услуги.

За повече информация:

Център  за професионално обучение (ЦПО) към Сдружение “Съюз за стопанска инициатива”(ССИ)

гр. София, жк „Лозенец“, Златен рог 20 /ет.4

Пощенски Код:1407

Тел: 02/ 970 48 40 ; + 359 882 333 225

Електронна поща:cpo@ssibg.org

Уеб  сайт : ssibg.org

Facebook : https://www.facebook.com/ssi.georgieva