Skip links

Таванът на цените не борел спекулата, ще предизвика дефицити и фалити

Таванът на цените не бори спекулата, а ни връща от пазарна към централизирана икономика.

Въведените мерки в „Закон за мерките и действията по време на извънредното положение са грешен инструмент за ограничаване на цените и ще доведат не до по-ниски цени, а до тежки последици за българската икономика – дефицити на стоки и услуги, хаос, корупция, фалити, спекула, увеличаване на сивия сектор и спад на приходите в държавния бюджет точно когато те са най-нужни. Това се заявява в позиция на Сдружението за модерна търговия след като вчера българският парламент при текстове, насочени срещу спекулата.

Според тях „всички стопански субекти са длъжни да предоставят на населението предлаганите от тях стоки и услуги на цени, равни на средноаритметичните цени на предлаганите от тях стоки и услуги през последните три месеца“ преди въвеждането на извънредно положение. За нарушение на разпоредбата на „виновните лица се налага имуществена санкция в размер на 5 на сто от оборота“ за предходната година, а на представляващите ги физически лица – глоба в размер от 20 хил. до 100 хил. лв.

Членовете на Сдружението за модерна търговия имат значителен принос за ниските цени в България и дори в условията на извънредно положение успяват да ги поддържат, въпреки натиска от все повече производители.

Единствено свободната конкуренция може да гарантира ниски цени. Безброй примери по света и у нас са доказателство за това, заявяват от СМТ.

Те апелират към всички власти да не вземат прибързани решения, да ги съгласуват със заинтересованите страни и да не всяват допълнителна паника в и без това предизвикателната ситуация.

Апелират и към Президента на Република България да наложи вето върху текста за налагане на таван върху цените.

Друг вариант е спешен порядък Народното събрание да отмени въпросните текстове, ако все пак законът влезе в сила.