Skip links

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

сси

ФОНД НА ЕС КОМПЕНСИРА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

За поредна годината стартира програмата на Фонд „Ideas Powered for Business”. Тя е финансирана от Службата на Европейския съюз за интелектуална