Становище на ССИ до оперативна работна група „Външна икономическа политика“

ДО СТАНИСЛАВА ЯЛЪМОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОПЕРАТИВНА РАБОТНА ГРУПА „ВЪНШНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА” И НАЧАЛНИК НА ПОЛИТИЧЕСКИ КАБИНЕТ НА МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА СТАНОВИЩЕ На Съюз за стопанска инициатива Относно: Предложения за инициативи стимулиращи износа и привличането на инвестиции в България УВАЖАЕМА Г-ЖО ЯЛЪМОВА, Във връзка с предоставената ни възможност да дадем предложения за инициативи стимулиращи …

Становище на ССИ до оперативна работна група „Външна икономическа политика“ Прочетете още »