Skip links

еврозоната

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТАЛНА БАНКА: БЪЛГАРИЯ НЕ ПОКРИВА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕВРОЗОНАТА, ОСТАВА САМО ИНФЛАЦИЯТА

България не покрива всички критерии за членство в еврозоната, остава само инфлацията. Това сочат редовните конвергентни доклади за 2024 г.