Skip links

въглищни региони

ИСС АНАЛИЗИРА ВЪГЛИЩНИТЕ РЕГИОНИ И СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПЛАНИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИЯ И ДИГИТАЛНИЯ ПРЕХОД В БЪЛГАРИЯ

Икономическият и социален съвет (ИСС) на Република България анализира въглищните региони и стратегическото планиране на зеления и дигиталния преход в България. Членовете на УС