Взаимодействието между публичната и частната сигурност – Стратегическата роля на публично – частнота партньорство за противодействие на киберзаплахи

Съюзът за стопанска иницатива бе организатор и домакин на Форум-дискусия на тема:
„Взаимодействието между публичната и частната сигурност – Стратегическата роля на публично
– частнота партньорство за противодействие на киберзаплахи”, който се проведе на 17.09.2019
год. в София.
Форумът откри г-н Бойко Борисов – Министър-председател на Република България. Гости на
събитието бяха г-н Младен Маринов – Министър на вътрешните работи, г-н Ивайло Иванов –
Управител на НОИ и представители на множество институции и организации.
В ролята на панелисти влязоха г-жа Марияна Николова – Заместник Министър-председател на
Република България и Председател на Съвета по киберсигурност, г-н Стефан Балбанов – Зам.
Министър на вътрешните работи, г-н Явор Колев – началник на отдел „Компютърни
престъпления“ към ГДБОП, проф. д.т.н. Веселин Целков, г-н Красимир Симонски – Заместник
председател на ДАЕУ, г-н Асаф Леви – главен технически директор на INCYRT, г-н Велизар
Шаламанов – Заместник директор на Института по информационни и комуникационни
технологии, проф. д.т.н. Огнян Наков – съветник на Министъра на образованието, д-р Георги
Шарков – Национален координатор по киберсигурност и др.
Както отчетоха всички панелисти, публично – частнота партньорство в областта на
киберсигурността е от осбена важност. Ето защо, Съюзът за стопанска инициатива в
партньорство с фирми, организации и ведомства продължва своята работа по изработването
на пакет отдокументи, като ще обърне внимание на образованието и обучението като метод за
превенция, както и ще разработи и предложи иновативни методи и подходи за публично-
частно пратньорство в областта на киберсигурността.