Skip links

Новини

Норвежкият фонд ще публикува през ноември 2019 покана за предложения „България – развитие на бизнеса, иновации и МСП“

За програмата Бизнес развитие, иновации и МСП България е програма за развитие на бизнеса, която има за цел да увеличи

Становище на Съюз за стопанска инициатива за промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЪНЕВ, Във връзка с предложените за разглеждане в Комисията по икономическа политика и туризъм при 44-то Народно събрание

Становище по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации към Министерски съвет

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, Съюзът за стопанска инициатива изразява загрижеността си за очаквания ефект и

Процедура за консултиране на минималния месечен осигурителен доход за основните икономически дейности и квалификационни групи професии за 2020 г.

Процедура за консултиране на минималния месечен осигурителен доход за основните икономически дейности и квалификационни групи професии за 2020 г. съгласно