Skip links

Новини

Становище относно политиките за демографско развитие на населението на РБ и за активен живот на възрастните хора

Становище на Съюза за стопанска инициатива до г-жа Марияна Николова, Заместник министър – председател по икономическата и демографската политика и

Становище на ССИ по проекта на Национална програма за развитие „България 2030“

Становище на Съюза за стопанска инициатива до г-жа Марияна Николова, Заместник министър – председател по икономическата и демографската политика и

Становище до ОИСР относно напредъка на РБ по прилагането на политиките за многостепенното управление и децентрализацията

Становище на Съюза за стопанска инициатива до Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) относно напредъка на Република България по

Становище на ССИ относно законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда

ОТНОСНО: Становище на Съюза за стопанска инициатива до Заместник министър – председателя по икономическата и демографската политика и Председател на

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания

ОТНОСНО: Становище на Съюза за стопанска инициатива до Началника на политическия кабинет на Заместник министър-председателя по правосъдната реформа и Министър