Skip links

Новини

Европейският съюз заслужава доказан бъдещ бюджет

МФР трябва да се съсредоточи върху екологията, цифровизацията и конкурентоспособността, за да осигури благосъстояние. Преди извънредния Европейски съвет относно следващата

ЕИСК и МОТ ще засилят сътрудничеството за изграждане на бъдещето на труда, предвид нашите ценности

На 19 февруари Европейският икономически и социален комитет проведе разисквания с Международната организация на труда (МОТ) относно бъдещето на труда

Европейски икономически и социален комитет – Европейски семестър: ЕИСК приема позиция относно икономическите приоритети за 2020 г.

Европейската зелена сделка трябва да доведе до повишаване на икономическия просперитет и сближаване. Устойчивият растеж трябва да бъде основен приоритет.