Skip links

Новини

Зелената сделка на ЕК ще промени и живота на гражданите България иска парична подкрепа за 11 области, а Брюксел одобрява само за Стара Загора и Кюстендил

Не само икономическите сектори, които замърсяват околната среда и изискват много енергия, но и много аспекти на обществения и индивидуалния живот

Сертифицирането на киберсигурността е важно за единния цифров пазар в ЕС Това каза Красимир Симонски, зам.-председател на агенцията за „Електронно управление“

Сертифицирането на услуги и продукти е важно за правилното функциониране на единния цифров пазар. Това каза Красимир Симонски, зам.-председател на

ЕИСК рамо до рамо с Европейската комисия за насърчаване на зеленото бъдеще на Европа

Европейският икономически и социален комитет декларира своята подкрепа за работната програма на Комисията за 2020 г., като подчерта, че гражданското

Гаранцията за младежта трябва да бъде по-ясно насочена към NEET

Преди новото предложение на Европейската комисия за подкрепа на гаранцията за младежта, ЕК организира специално изслушване на европейските социални партньори

Икономиката на Европа все още е в понижен растеж

На техническата среща на макроикономическия диалог европейските социални партньори имаха възможността да обменят мнения за настоящата икономическа ситуация и необходимите