Skip links

Нова стратегия на ЕС за киберсигурност. Нови правила за повишаване на устойчивостта на особено важните физически и цифрови субекти

Европейската комисия и Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност представят нова стратегия на ЕС за киберсигурност. Като ключов елемент от Изграждането на цифровото бъдеще на Европа, Плана за възстановяване на Европа и Стратегията на ЕС за Съюза на сигурност, стратегията ще подкрепи колективната устойчивост срещу киберзаплахи и ще гарантира, че всички граждани и предприятия могат пълноценно да се възползват от надеждни и сигурни услуги и цифрови инструменти. Независимо дали става дума за свързани устройства, електроенергийната мрежа или банките, самолетите, публичните администрации и болниците, които европейците използват или посещават, те заслужават да правят това, като са сигурни, че са защитени от киберзаплахи.

Новата стратегия за киберсигурност позволява на ЕС освен това да утвърди водещата си роля по отношение на международните норми и стандарти в киберпространството и да засили сътрудничеството с партньори по света за насърчаване на глобално, отворено, стабилно и сигурно киберпространството основано на първенството на правото, човешките права, основните свободи и демократичните ценности

Освен това, комисията прави предложения за справяне с проблемите на кибернетичната и физическата устойчивост на особено важните субекти: Директивата за мерки на високо ниво на киберсигурността в целия Съюз и (Преработената директива за МИС или „МИС 2“) и нова директива за устойчивостта на особено важните субекти. Те обхващат широк спектър от сектори и имат за цел да се справят с настоящите и бъдещите онлайн и офлайн рискове, от кибератаките и престъпленията до природните бедствия по съгласуван и допълващ се начин.

Повече информация можете да намерите тук.