Skip links

Kaspersky предоставя безплатни лицензи за свои продукти на здравните институции

Kaspersky обяви свободен достъп за медицински организации до своите най-търсени продукти за компютърна защита, включително в България, за да им помогне да останат защитени до края на пандемията. Списък с бизнес продукти на Kaspersky, безплатни за болнични заведения за период от шест месеца, включва: Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, Kaspersky Security for Microsoft Office 365, Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced и Kaspersky Hybrid Cloud Security.

„В тази критична ситуация здравните заведения са под огромен натиск и носят огромна отговорност, като спасяват живота на хората и се борят срещу заразата. Лекарите, медицинските сестри и целият медицински персонал поемат по-голямата част от натоварването и следователно се нуждаят от всяка възможна подкрепа. Считаме, че наше задължение е да подкрепяме медицинската общност“, коментира Евгения Наумова, вицепрезидент на глобалната мрежа за продажби в Kaspersky. „За да помогнем на тези организации да се съсредоточат върху най-важното, сега предлагаме на здравните заведения безплатни лицензи за ключови корпоративни продукти на Kaspersky, за период от шест месеца.“

Непрекъснатостта на дейностите и защитата на данните е изключително важна за здравните организации. Особено в сегашната ситуация, когато медицинските организации са под силен натиск и трябва да мобилизират всичките си сили, за да помогнат на хората в това много предизвикателно време. За болниците и медицинските институции е важно да се гарантира стабилността на медицинското оборудване и данните да са постоянно достъпни за медицинския персонал, като същевременно се защитава неприкосновеността на критичната информация на техните пациенти.

За да помогне на медицинските организации да се справят с безпрецедентния натиск и да помогне за намаляване на рисковете за киберсигурността, които могат да възникнат през този период, Kaspersky предостави безплатен достъп до своите бизнес решения. Това включва продукти за защита на крайната точка и облачната инфраструктура, като Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced и Kaspersky Hybrid Cloud Security, SaaS endpoint protection – Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus – и защита за Microsoft Office 365 – Kaspersky Security for Microsoft Office 365.

Паралелно с тази инициатива Kаspersky светва здравните институции да съблюдават добрите практики в кибер-защитата и да внедрят следните мерки възможно най-скоро:

1) Планирайте основно обучение по въпросите на кибер-защитата за повишаване на информираността, както на медицинския персонал, така и на служителите в администрацията. Обучението трябва да обхваща най-съществените практики като сигурни пароли и акаунти, електронна поща, използване на USB устройства, компютърна сигурност и безопасно сърфиране в интернет. Обяснете на персонала на болницата, че съществува нарастващ риск от киберпрестъпления насочени към ИТ системи в здравеопазването.

2) Сега е важно да проверите защита на болницата, да се уверите, че мерките са актуални, а софтуерът е конфигурирано правилно и покрива устройствата на всички служители. Включете защитна стена, за да активирате защита от заплахи, идващи от интернет. Решението за сигурност трябва да осигурява защита от рансъмуеър, тъй като това представлява една от често срещаните заплахи за медицинските организации.

3) Уверете се, че всички медицински апарати са правилно конфигурирани и актуализирани, като например медицински вентилаторите с мрежови възможности. Ако има вероятност броят на такива устройства да се увеличи бързо, разработете специална процедура за бързо инсталиране и конфигуриране на всички нови устройства.

4) Някои болници спешно наемат нов персонал, което означава увеличаване на броя на крайните точки, включително личните устройства на новите служители. Това може да попречи на контрола върху корпоративните ИТ системи. По тази причина ИТ експертите трябва да обърнат специално внимание на добавянето на защита към тези нови устройства. По-добре е предварително да имате профили за сигурност, политики за сигурност и лицензи, за да добавите нови устройства, когато е необходимо.

5) Уверете се, че настоящите ви решения за сигурност позволяват поръчка на достатъчно лицензи за увеличаващия се брой устройства.