Предстоящи процедури

Норвежкият фонд ще публикува през ноември 2019 покана за предложения „България – развитие на бизнеса, иновации и МСП“