Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Екип

Мария Петрова

Главен секретар 

Г-жа Петрова е част от екипа на ССИ от 2016 г. и отговаря за ресора правни дейности.

Завършила е висше образование със специалност „Право“ с професионална квалификация „юрист“ в УНСС. През 2019 г. придобива образователна и научна степен „доктор“ по Право.

Има 15-годишен опит в областта на трудовото, търговското и административното право, както и академична кариера с над 50 научни публикации.

m.petrova@ssibg.org

Светлин Илиев 

Съветник Дигитализация и киберустойчивост

Г-н Илиев е част от екипа по дигитализация и киберустойчивост на Съюза за стопанска инициатива и председател на Българската Асоциация по Киберсигурност.

Магистър е по специалност „Публични политики“ с фокус върху киберсигурност и иконометрия в Централноевропейски университет във Виена.

Има опит в международни организации и неправителствения сектор.

s.plamenov@ssibg.org

Боряна Белчева

Съветник Програми и проекти

Г-жа Белчева е част от екипа на Съюза за стопанска инициатива от 2019 г. като съветник „Програми и проекти“. 

 Доктор е по икономика, с научна специалност „Икономика и организация на труда“.

Има значителен професионален опит (20 години) в разработването, управлението, изпълнението и мониторинга на над 50 проекти в публичния и частния сектор, финансирани от програма БАС, програма ФАР, Структурните и Оперативните фондове на Европейския съюз, Фонда за население на ООН, Европейския интеграционен фонд и др.

b.belcheva@ssibg.org

Милена Атанасова

Секретариат

Бакалавър по специалност „Управление на проекти“ в Стопанска академия  „Димитър А. Ценов“ – Свищов.

Има опит в администрирането и комуникациите.

phone:  +359 2 970 4840

office@ssibg.org