Skip links

Европейски зелен пакт

Информация за Процедура „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“

Съюзът за стопанска инициатива в качеството си на национално представителна организация на работодателите, представляваща над 10 500 предприятия с над

Енергийната сигурност на региона и засилването на търговските отношения със САЩ обсъдиха Даниел Шомон и ССИ

Глобалната енергийна криза и възможностите пред България в сферата на енергетиката, по отношение създаването на стратегически базови неемисионни мощности дискутираха

Становище на ССИ до работна група за разработване на мерки за справяне с високите цени на горивата, природния газ и електроенергията

ДОДИМИТЪР ДАНЧЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ГОРИВАТА, ПРИРОДНИЯ ГАЗ И

Европейската комисия подготвя нов регламент за „зелените етикети“ и променя изисквания в директива 2001/95/EC за общата безопасност на продуктите

Нов регламент за екологичните показатели на продуктите и предприятията Във връзка с намерението за въвеждането на нов регламент за екологичните

Зелената сделка на ЕК ще промени и живота на гражданите България иска парична подкрепа за 11 области, а Брюксел одобрява само за Стара Загора и Кюстендил

Не само икономическите сектори, които замърсяват околната среда и изискват много енергия, но и много аспекти на обществения и индивидуалния живот