Archive for Author: naturalbg

Киберсигурност

На превърналата се вече в традиционна поредна конференция, посветена на киберсигурността, г-н Орен Елимелех, специалист по киберсигурност и защита на личните данни, CISO, CISM, CRISC, CISSP, CISA, CEH, CFR, водещ  експерт и съветник по киберсигурност в Министерство на транспорт...

Прочети още

Съюзът за стопанска инициатива слючи административен договор за безвъзмездна финансова помощ

На 18.09.2019 г. Съюзът за стопанска инициатива слючи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.051-0002-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.051 „Съвместни дейности на социалните партньори“ за осъществяване на...

Прочети още

Взаимодействието между публичната и частната сигурност – Стратегическата роля на публично – частнота партньорство за противодействие на киберзаплахи

Съюзът за стопанска иницатива бе организатор и домакин на Форум-дискусия на тема: „Взаимодействието между публичната и частната сигурност – Стратегическата роля на публично – частнота партньорство за противодействие на киберзаплахи”, който се проведе на 17.09.2019 год. в София. Форумът...

Прочети още

Взаимодействието между публичната и частната сигурност

ФОРУМ-ДИСКУСИЯ „Взаимодействието между публичната и частната сигурност : Стратегическата роля на публично-частното партньорство за противодействие на киберзаплахи“ ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТА 8:15 ч.-9:00 ч. Регистрация 9:00 ч. – 09:20 ч. Официална церемония по откриването Приветствено слово от г-н Бойко Борисов...

Прочети още

Успешно приключи изпълнение на проект „Успешни ЗАЕДНО – За Едно Достойно Ново Образование“

Центърът за професионално обучение към сдружение „Съюз за стопанска инициатива“ приключи успешно изпълнението на проект – „Успешни ЗАЕДНО – За Едно Достойно Ново Образование“, в рамките на   Националния план за насърчаване на заетостта 2019 г. Съвместно с...

Прочети още

ПРИКЛЮЧИ ПЪРВИЯТ КРЪГ ОТ ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА СПОГОДБА ЗА ТРУДОВА МИГРАЦИЯ С ГРУЗИЯ

Министерство на труда и социалната политика оповести, че успешно е приключил първият кръг от преговорите между България и Грузия за сключване на двустранна Спогодба за регулиране на трудовата миграция между двете държави. Българската делегация беше ръководена от заместник-министъра на труда...

Прочети още

ПОКАНА за дискусия по киберсигурност

Публично-частното партньорство като стратегическо решение за противодействие на киберзаплахи На 21.08.2019 год. се проведе дискусия на тема „Публично-частното партньорство като стратегическо решение за противодействие на киберзаплахи“, която бе организирана от Българска асоциация по киберсигурност, Българска асоциация на сертифицираните етични...

Прочети още

Проучване на Агенция по заетостта за потребностите на работодателите от кадри

Агенцията по заетостта стартира второто за 2019 г. проучване на потребностите на работодателите в България от работна сила. То ще се извърши в периода 1 август – 20 септември 2019 г. включително, на основание чл. 10 от Закона за насърчаване...

Прочети още

Работна среща за обсъждане на актуализираната Натура 2000 (НПРД)

На 30 юли 2019 г., от 10:00 до 14:00 часа в гр. София ще се проведе работна среща за обсъждане на актуализираната национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000. Актуализацията се изготвя по проект: „Знания за Натура 2000“,...

Прочети още

Заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район

На 26 юли 2019 г., в гр. Смолян ще се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район. На заседанието, представители на МРРБ и Световна банка ще запознаят членовете със  стратегически консултации за бъдещия подход за...

Прочети още