Archive for Author: naturalbg

ПРАЗНИЧЕН КОКТЕЙЛ ПО СЛУЧАЙ ЮБИЛЕЙНАТА 30-ГОДИШНИНА НА СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА

ПРАЗНИЧЕН КОКТЕЙЛ ПО СЛУЧАЙ ЮБИЛЕЙНАТА 30-ГОДИШНИНА НА СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА Съюзът за стопанска инициатива отбеляза юбилейната 30-годишнина на организацията с Празничен вечерен коктейл, който се проведе на 21.11.2019 г. в хотел „Маринела“, гр. София. Водещ на...

Прочети още

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

По повод на юбилейната 30-годишина на СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА на 21.11.2019 г. в гр. София се проведе МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО – ДВИГАТЕЛ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ“. Конференцията беше открита от г-жа Виолина Накова – Изпълнителен Заместник-председател на...

Прочети още

СЪЮЗЪТ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА ВРЪЧИ ГОДИШНИТЕ СИ НАГРАДИ ЗА БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

По повод на 30-годишния юбилей на СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА Управителният съвет  учреди ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ. Наградите бяха връчени на 21.11.2019 г. на проведената Международна конференция на тема: „Предприемачеството – двигател на социално-икономическото развитие“....

Прочети още

Киберсигурност

На превърналата се вече в традиционна поредна конференция, посветена на киберсигурността, г-н Орен Елимелех, специалист по киберсигурност и защита на личните данни, CISO, CISM, CRISC, CISSP, CISA, CEH, CFR, водещ  експерт и съветник по киберсигурност в Министерство на транспорт...

Прочети още

Съюзът за стопанска инициатива слючи административен договор за безвъзмездна финансова помощ

На 18.09.2019 г. Съюзът за стопанска инициатива слючи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.051-0002-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.051 „Съвместни дейности на социалните партньори“ за осъществяване на...

Прочети още

Взаимодействието между публичната и частната сигурност – Стратегическата роля на публично – частнота партньорство за противодействие на киберзаплахи

Съюзът за стопанска иницатива бе организатор и домакин на Форум-дискусия на тема: „Взаимодействието между публичната и частната сигурност – Стратегическата роля на публично – частнота партньорство за противодействие на киберзаплахи”, който се проведе на 17.09.2019 год. в София. Форумът...

Прочети още

Взаимодействието между публичната и частната сигурност

ФОРУМ-ДИСКУСИЯ „Взаимодействието между публичната и частната сигурност : Стратегическата роля на публично-частното партньорство за противодействие на киберзаплахи“ ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТА 8:15 ч.-9:00 ч. Регистрация 9:00 ч. – 09:20 ч. Официална церемония по откриването Приветствено слово от г-н Бойко Борисов...

Прочети още

Успешно приключи изпълнение на проект „Успешни ЗАЕДНО – За Едно Достойно Ново Образование“

Центърът за професионално обучение към сдружение „Съюз за стопанска инициатива“ приключи успешно изпълнението на проект – „Успешни ЗАЕДНО – За Едно Достойно Ново Образование“, в рамките на   Националния план за насърчаване на заетостта 2019 г. Съвместно с...

Прочети още

ПРИКЛЮЧИ ПЪРВИЯТ КРЪГ ОТ ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА СПОГОДБА ЗА ТРУДОВА МИГРАЦИЯ С ГРУЗИЯ

Министерство на труда и социалната политика оповести, че успешно е приключил първият кръг от преговорите между България и Грузия за сключване на двустранна Спогодба за регулиране на трудовата миграция между двете държави. Българската делегация беше ръководена от заместник-министъра на труда...

Прочети още

ПОКАНА за дискусия по киберсигурност

Публично-частното партньорство като стратегическо решение за противодействие на киберзаплахи На 21.08.2019 год. се проведе дискусия на тема „Публично-частното партньорство като стратегическо решение за противодействие на киберзаплахи“, която бе организирана от Българска асоциация по киберсигурност, Българска асоциация на сертифицираните етични...

Прочети още