Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Мисия и Визия

Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) е учреден на 22.12.1989 г. като първото неправителствено сдружение на частните предприемачи в Република България, с цел да обедини частния бизнес в страната и да подпомага дейността и успешното му развитие.

ССИ е национално представителна организация на работодателите от 1993 год. и според последни данни на Националния осигурителен институт представлява над 4 600 предприятия с над 160 000 заети в тях, 42 браншови и 88 общински организации на територията на цялата страна.

Днес ССИ е автентичен представител на микро, малкия и среден бизнес и на занаятите в България и представлява членовете си пред органи, организации и институции на местно, национално и международно равнище.

ССИ е динамично развиваща се организация, която отговаря на ежедневните предизвикателства пред бизнеса. Като надежден партньор, ССИ подпомага активно дейността на членовете си чрез разработването на навременни и подходящи инструменти, политики и решения.

Мисията на ССИ е да подпомага запазването и развитието на бизнеса на членовете си, да насърчава предприемаческия дух и създаването на нови предприятия и работни места, да работи активно за икономическия и социален напредък на страната.

В качеството си на отговорен социален партньор, ССИ допринася за сигурност и растеж на микро, малките и средни предприятия и занаятите чрез лобиране с всички, позволени от закона средства за политики, ориентирани към създаване на балансирана и благоприятна икономическа среда и намаляване на административните и бюрократични тежести.

ССИ е доказан партньор на предприемачите и работодателите, който представлява и защитава интересите им.

Мотото на ССИ е “Действай първо за малките”, защото те имат най-голяма нужда да бъдат подкрепяни, за да могат да се справят с рисковете и предизвикателствата, които стоят пред тях.

Дейностите за постигане на целите на ССИ включват провеждане на проучвания на условията за бизнес и изготвяне на системни анализи, разработване на предложения за изменения на закононви и подзаконови нормативни актове, предложения за подобряване на бизнес климата в страната, планове за икономическо и финансово подпомагане на фирмите от микро, малкия и среден бизнес и занаятите и се реализира чрез:

Участие в законотворческия процес;
Участие в Националния съвет за тристранно сътрудничество;
Представителство в комисии и комитети за наблюдение на оперативни програми;
Представителство в общински, областни и регионални съвети за развитие и комисии.

ССИ членува в SMEUnited и ESBA и работи в партньорство с ADAPT International и други европейски и международни организации и институции за постигане на целите си.


1800
Членуващи предприятия
100000 К
Работещи
1
Браншови организации
1
Общински организации