Skip links

15 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНА МОБИЛНОСТ НА ОБЩА СТОЙНОСТ 98,4 МЛН. ЛВ. ЩЕ БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ (ПВУ)

Петнадесет предложения за изпълнение на инвестиции за екологосъобразна мобилност на обща стойност 98,4 млн. лв. ще бъдат финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Средства ще получат всички общини, кандидатствали в партньорство с други общини и с оператори на обществена услуга за превоз на пътници. Това стана известно, след като приключи оценката на подадените предложения по процедурата „Екологосъобразна мобилност“, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Почти 28 млн. лв. е собственият принос на общините. Той ще бъде инвестиран в част от дейностите, заложени в предложенията. Проектите предвиждат да бъдат доставени 97 нови превозни средства с нулеви емисии, както и да бъдат изградени 68 зарядни станции. В 7 общини ще бъдат внедрени интелигентни транспортни системи. Ще бъдат разработени или актуализирани Генералните планове за организация на движението на 15 общини, а в 17 общини ще бъдат изпълнени инфраструктурни мерки в подкрепа на пешеходци и велосипедисти, вкл. ще бъдат изградени почти 30 км велоалеи.

Допустимите за финансиране дейности включват доставка на нови превозни средства с нулеви емисии, зарядни станции за превозните средства на обществения транспорт, включително изпълнение на съпътстващи мерки за осигуряване на зарядните станции, разработване и въвеждане на интелигентни транспортни системи, изпълнение на инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти, разработване/актуализиране на Генерални планове за организация на движението.  

Източник: investor.bg