Skip links

УЧЕНИЦИ ВЛИЗАТ В ПАЗАРА НА ТРУДА

Значителен ръст на разрешенията за наемане на непълнолетни отчита Главната инспекция по труда. Във Варна от началото на годината подадените заявления са 660, което е с около 20% повече в сравнение със същия период на миналата година. Много от работодателите спазват закона, когато наемат ученици.

Най-често непълнолетни младежи работят в сферата на хотелиерството, ресторантьорството и търговията.

Инспекторите съветват младите хора да не започват работа без трудов договор, регистриран в НАП. Така правата на работещите са защитени. И припомнят, че трудовото възнаграждение не може да бъде по-малко от минималната работна заплата. Размерът на платения отпуск не може да бъде по-малко от 26 работни дни за година. Не следва да се полага нощен, извънреден труд.

Работодателите могат да получат отказ от Инспекцията, само ако дейностите, които предлагат, са забранени за непълнолетни. Не могат да работят във вредни условия, биологична среда, канцерогенни условия, радиация. При много високи или ниски температури, при шум, вибрации и др.

От началото на годината проверяващите са установили 6 нарушения, при които младежи са наети на работа без разрешение от Инспекцията по труда. За всеки отделен случай се подава и сигнал до прокуратурата, а санкциите за некоректните работодатели са между 1500 и 15 000 лева.

Leave a comment