Skip links

Съюзът за стопанска иницитива и Икономически университет – Варна подписаха меморандум за сътрудничество в области от общ интерес

На 18.08.2020 г. национално представителната работодателска организация Съюз за стопанска инициатива (ССИ) и Икономически университет – Варна (ИУ-Варна) подписаха мемурандум за сътрудничество между науката и бизнеса във връзка с насърчаване на предприемачеството, изпълнението, тестването и внедряването на нови модели на управление, както и разработване и изпълнение на съвместни проекти в области от взаимен интерес. Меморандумът беше подписан от Ректора на ИУ-Варна проф. д-р Евгени Станимиров и от Изпълнителния заместник-председател на ССИ г-жа Виолина Накова.

Споделяйки виждането, че науката има водеща роля за развитието на иновациите, предприемачеството и производството на кадри съобразно потребностите на пазара на труда, Съюзът за стопанска инициатива припозна Икономическия университет – Варна като свой надежден партньор в посочените области от общи интереси.

С подписването на меморандума страните се ангажираха да улеснят сътрудничеството между представители на ССИ и ИУ-Варна за стимулиране на обмена на информация и на добри практики, разработване на стратегии, формулиране на политики и насърчаване на възможности за обучение на специалисти в областта на икономиката и туризма.

Експертите на ССИ и на ИУ-Варна ще работят за провеждането на съвместни програми за обучение на предприемачи и мениджъри, развитие на стажантски програми, насърчаване и подпомагане на кариерното развитие на студентите и докторантите, сътрудничество в областта на науката, насърчаване на образователния процес и осигуряването на пряка връзка с потребностите на бизнеса.

Координатор по меморандума от страна на ИУ-Варна е г-н Илин Димитров- директор на Център „Кариери, предприемачество и маркетинг“, а от страна на ССИ – г-жа Виолина Накова, Изпълнителен заместник-председател.