Skip links

Съюзът за стопанска инициатива с „гореща линия“ за подкрепа на евакуираните от Украйна българи

Съюзът за стопанска инициатива с “гореща линия” за подкрепа на евакуираните от Украйна българи

Съюзът за стопанска инициатива стана първата работодателска организация, която се обърна към президента и правителството с готовност да съдейства за намирането на работни места на евакуираните от Украйна българи, за възможностите за предотвратяване на хуманитарна криза и подкрепа на държавните институции.

ССИ изрази в писмо до президента и министър председателя готовността си във взаимодействие с ресорните министерства да ангажира своята мрежа от предприятия и браншови организации за съдействие за трудовата реализация и за по-нататъшното осигуряване на територията на страната на българи , евакуирани от Украйна.

ССИ предоставя на институциите пряка линия за комуникация, чрез която ще се осъществява насочването на българските емигранти от Украйна, спрямо техния професионален профил и квалификация и, от друга страна, мрежата от бизнеси – членове на Съюза.

Всички евакуирани от Украйна българи могат да се свържат със ССИ чрез “горещата линия” : human@ssibg.org. Там те могат да заявят желанието си за намиране на работа, своите знания, умения и професионален опит.

Със своите над 10 500 предприятия, близо 70 браншови организации и повече от сто общински организации ССИ се ангажира да реализира на трудовия пазар нуждаещите се украински българи.