Skip links

Съюзът за стопанска инициатива: Срещи на министъра на икономиката по отделно с всяка работодателска организация в централите им е феномен за последните 30 години. Дигиталната трансформация е в основата на засиления подем на българската икономика.

Инициативата на министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов да посети централите на работодателските организации и да разговаря по отделно с всяка от тях през първата седмица на своето управление е своеобразен феномен за последните 30 години. Това подчертаха от ръководството на Съюза за стопанска инициатива по време на разговора си с икономическия министър. Те допълниха, че в толкова труден и интензивен период това е още по-силен знак за волята за задълбочаване на диалога с бизнеса и използване на експертизата на бизнеса във взимането на всяко важно решение.

На срещата бяха дискутирани въпроси свързани с кризата с газа. От Съюза за стопанска инициатива приветстваха стартирането на анкета сред бизнеса, която трябва да даде на експертите от икономическото ведомство и на представителите на Щаба за енергетика към МС картината колко български предприятия използват газ, и колко могат да преминат в кризисна ситуация към друг енергиен източник.

Никола Стоянов увери, че той и екипът му ще поддържат редовен контакт с всички работодателски организации във времето, в което той е министър и ще направят всичко възможно за бързо решаване на проблемите на българските производители и индустриалци.

От Съюза за стопанска инициатива посочиха най-неотложните проблеми, които според тях трябва да се преодолеят, за да може да се осигури една по-добра бизнес среда у нас. По въпроса за компенсациите за бизнеса работодателите предложиха да бъдат създадени работни групи, които да коментират в детайли всеки аспект от този процес.
Министър Стоянов се ангажира да работи по всички проблеми, които пречат на работата на компаниите в България, и да приоритизира тези от тях, които могат да бъдат решение в кратки срокове.

Коментирана беше и идеята представители на работодателските организации да участват в годишната среща на търговските аташета зад граница, за да се подобри връзката с бизнеса и да се набележат мерки за подпомагане на българския експорт.
От Съюза за стопанска инициатива споделиха, че основен приоритет на работодателската организация е ускоряване на процесите по дигитална трансформация на България, които са условие за изпреварващ икономически разстеж.