Skip links

Становище на ССИ относно: Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, внесен от министъра на здравеопазването