Skip links

ССИ участва в консултации при заместник Министър – председателя Гълъб Донев, Министъра на финансите Асен Василев и Министъра на икономиката Кирил Петков във връзка с мерките за подпомагане на бизнеса

Съюзът за стопанска инициатива участва на 26.05.2021 г. в консултация при Заместник министър – председателя Гълъб Донев, Министъра на финансите Асен Василев и Министъра на икономиката Кирил Петков във връзка с мерките за подпомагане на бизнеса по време на ковидкризата. 

Според Изпълнителния заместник – председател на организацията г-жа Виолина Накова прилаганите до настоящия момент мерки са дали положителен ефект върху запазване на заетостта и предотвратяване на значително увеличаване на безработицата по време на кризата. Тя представи данни от проведено проучване сред членовете на организацията в транспортния бранш относно оценка на ефективността на прилаганите мерки за подкрепа на бизнеса.

 Към настоящия момент развитието на икономическата криза е на друг етап – наблюдава се започващо възстановяване на бизнеса, но възстановителните процеси не се развиват с еднакви темпове в различните отрасли, а за туризма и транспорта това възстановяване още не е започнало или е в един твърде начален етап. Предвид на това преходът от подпомагане към самостоятелност на предприятията трябва да е плавен и да бъде съобразен с моментното състояние на бизнеса и наблюдаваните тенденции за развитието му.

Съюзът за стопанска инициатива застъпи позицията, че към настоящия момент фокусът на мерките, особено в сектор туризъм, трябва да бъде насочен към прилагане на мерки за стимулиране на потреблението, за да се подпомогне връщането на пазара към нормалното си функциониране.

В този контекст г-жа Накова посочи, че Съюзът за стопанска инициатива подкрепя удължаването на срока на изплащане на добавките от 50 лева на пенсионерите, защото така се насърчава потреблението.

Тя предложи да се приложи ваучерна туристическа схема за ученици, студенти, уязвими социални групи, постковид болни, както и заети в публичния и частния сектор лица с определен праг на доходите на член от семейството. Прилагането на подобна ваучерна схема ще мотивира много от българските туристи да почиват в България. Освен средствата от самите ваучери, в икономиката ще се влеят и други ликвидни средства от доплащането на услугите за настаняване и/или от заплащането на допълнителни услуги от самите ползватели на ваучерите. Ефектът от мярката ще се мултиплицира, като ще се задържат капитали в страната и те ще бъдат насочени към стимулиране на реалния пазар и неговото активиране.

 За стимулиране на потреблението в туристическия бранш следва да се предприемат допълнителни мерки, които нямат пряко финансово изражение или поне не съществено, но биха оказали значителен благоприятен ефект, като организиране на приоритетна ваксинация на заетите в туризма, което да превърне страната ни в сигурна туристическа дестинация; опростяване на процедурите и намаляване на изискванията за достъп до територията на страната ни на туристи; създаване на ясен протокол за действие при болен с COVID-19 турист; предприемане на масирана кампания от страна на Министерството на туризма с подкрепата на другите заинтересовани министерства за представяне на България като сигурна дестинация, с ваксиниран персонал в туристическия бранш, ясни протоколи за действие при болен с COVID-19 и леки процедури за достъп до територията на страната.

Г-жа Накова акцентира, че предвид на това, че възстановителните процеси не вървят с еднакви темпове и че са обвързани с външни фактори като състоянието на икономиките на другите държави от експортния ни портфейл, освен насърчаващите потреблението мерки, следва да се приложат и такива за пряка подкрепа на предприятията, но само по отношение на тези които все още изпитват съществени затруднения в резултат от COVID кризата. 

ССИ ще предостави на Заместник министър-председателя, Министъра на финансите и Министъра на икономиката своите конкретни предложения за предприемане на мерки за подкрепа на възстановяването на икономиката.