Skip links

ССИ ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ “BG05M9OP001-1.128-0006 “СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ”

На заключителна конференция ССИ представи постигнатите резултати по проект “BG05M9OP001-1.128-0006 „Съвместни действия на социални партньори за развитие на дигитални умения“, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 – 2021”.

Проектът е реализиран от Съюза за стопанска инициатива в партньорство с Министерство на труда и социалната политика и КТ „Подкрепа“.

“В процеса на реализирането бяха изготвени 70 унифицирани профили за дигитални умения, общо 14 пакета учебни програми с учебно съдържание за развитие на специфични дигиталните умения и 4 модела за социално партньорство,” обяви основният консултант при изпълнението на проекта доц. Тодор Тодоров от катедра „Човешки ресурси и социална защита“ на УНСС.

Основната цел на проектното предложение беше чрез съвместни действия на социални партньори да се определят специфичните нива на дигитални умения, които са необходими на заетите лица в тяхната работа, както и да се подпомогне придобиването им, в съответствие с развиващите се дигитални технологии, в отделни сектори на българската икономика.

Периодът на изпълнение на проекта беше 20 месеца, а одобрената безвъзмездна финансова помощ бе в размер на 1 891 955.80 лева, от които 1 608 162.43   лева от ЕСФ и 283 793.37 лева национално съфинансиране.

“Това е един стратегически, ключов проект за страната ни. Европа не бива да изостава от Азия и Америка, а България като част от ЕС е с ключова позиция и от гледна точка на разположението и от гледна точка на специалистите, които имаме и от които Европа се нуждае.” Това заяви председателят на ССИ Васка Бакларова по време на откриването на конференцията.

“Дигиталната трансформация може да бъде само от полза на пазара на труда, защото ще даде добавена стойност на икономиката ни. Това заяви ръководителят на Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ Цветан Спасов. Като член на Европейския съюз България отвори икономиката си към останалите държави членки, което задължи българските производители да приложат европейските изисквания за качество, подобрявайки условията на труд, производствените технологии и качеството на продукцията си, припомни Спасов.

По време на събитието стана ясно, че над 600 млн. лв. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) ще бъдат насочени за квалификация, преквалификация и придобиване на нови умения от заети и безработни лица. По Националния план за възстановяване и устойчивост също ще бъдат създадени възможности за придобиване на дигитални умения на основно и средно ниво.