Skip links

ССИ ПРЕДСТАВИ ПРОГРЕСА ПО ЕЦИХ „ТРАКИЯ“ ПРЕД ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В СОФИЯ 

Съюзът за стопанска инициатива (ССИ), който участва в работата на Комитета по наблюдение на националната програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ 2021-2027), представи постигнатите до момента резултати по проекта „Cyber4AllSTAR“ пред членовете на Комитета и представители на Европейската комисия на работно заседание, проведено на 22.05 в сградата на Института „GATE“ гр. София.

„Cyber4AllSTAR“ е названието на Европейския цифров иновационен хъб „Тракия“ с координатор ССИ, съгласно европейската номенклатура на цифровите иновационни хъбове. Той е един от четирите цифрови хъба в България, подкрепени от програма „Дигитална Европа“ на Европейската комисия (ЕК) и представлява стратегическа операция за Министерството на иновациите и растежа (МИР) по линия на ПНИИДИТ.

Отчетените към първите 18 месеца на проекта резултати включват създаването на обучителен и бизнес център на ул. „Драва“ № 2 в гр. Пловдив с богата програма от информационни и консултантски събития от полза за местните предприемачи. На 18.05 се проведе поредният от тези форуми, посветен на доброволческата намеса по оказване на помощ при бедствия и аварии, в т.ч. при кибер-атаки в обществения и граждански сектор. Според актуални данни, цели 69% от гражданите не са запознати с това кои институции в България отговарят за киберсигурността. Още по-малко са запознатите с възможностите за оказване на алтернативни форми на подкрепа при настъпване на инцидент.

В международен план, ССИ отбеляза пред ръководството на МИР и представителите на ЕК участието на Хъб Тракия в създаването на две пан-европейски дигитални инфраструктури за свързаност и взаимопомощ – „Европейският коридор за киберсигурност“ под егидата на Европейската организация по киберсигурност (ECSO)  и инициативата за свързаност на иновационните центрове по оста „Север-Юг“, която е изцяло под координацията на ЕЦИХ Тракия.

Като водещ приоритет пред проекта за следващите 18 месеца бяха изтъкнати изграждането на взаимосвързаност между обучителния и сертификационен киберполигон на ЕЦИХ Тракия в гр. Пловдив и съществуващите инфраструктури в рамките на академичната система у нас и останалите партньорски страни от междуправителствената инициатива „Три Морета“ (3SI). Конкретно по линия на 3SI, през м. май ЕЦИХ Тракия подписа споразумение за сътрудничество с Европейския институт по технологии и иновации, базиран в Будапеща (EIT Digital) и управлявания от него Цифров иновационен хъб, който подобно на ЕЦИХ Тракия е фокусиран в сферата на киберсигурността.

Дни преди срещата с представителите на Европейската комисия в София, експертите на ЕЦИХ Тракия участваха в иновационен форум в гр. Бургас, където представиха резултатите от пилотното изследване на нагласите на българите спрямо киберсигурността. Това национално-представително изследване, реализирано по поръчка на ССИ и Българската асоциация по киберсигурност (БАК), бе изготвено за нуждите на проекта „Cyber4AllSTAR“ през предходната година,  но се представя пред бизнеса по места тъкмо сега, когато Цифровият хъб премина към активната фаза от предоставянето на своите безвъзмездни услуги в сферата на киберсигурността, която стартира след сключването на договор за съ-финансиране с Министерството на иновациите и растежа.

Услугите на Хъба са адаптирани за специфичните нужди на българския пазар на база на добрия международен опит на Института за информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) към БАН от предходни проекти като „ECHO“ и са съобразени с идентифицираните в упоменатото изследване на ССИ относно възприятията по темата киберсигурност и произтичащите от тях предизвистикателства и проблеми на местна почва. Ролята на БАН по проекта „Cyber4AllSTAR“ се състои тъкмо в предоставянето на R&D и консултантска експертиза по най-актуалните и наболели проблеми пред киберсигурността, в т.ч. по въпросите на защитата от ransomware атаки, които държат най-голям дял от кибер-инцидентите в корпоративния сектор в Европа, според актуални данни, представени по време на форума в Бургас. 

Leave a comment