Skip links

ССИ подкрепи новия формат на мярката 60/40

Съюзът за стопанска  инициатива по време на днешното заседание на НСТС подкрепи новия формат на мярката 60/40, който ще се прилага за месеците юни и юли 2021 г. 

Според експертите на организацията официалната статистика показва започващи тенденции за възстановяване, включително в експорта, но възстановяването не е с еднакви темпове при всички предприятия и във всички отрасли. В този смисъл диференцирането на подкрепата според степента на спад в оборота следва да бъде подкрепено.

Предприятията, които през съответния месец (юни или юли 2021 г.) са регистрирали спад от оборота не по-малко от 30 на сто спрямо същия месец през 2019 г., ще получат подкрепа за запазване на заетостта в размер на 50 % от осигурителния доход и от осигурителните вноски за сметка на работодателя за месец април 2021 г. При регистриран спад от повече от 40 % подкрепата ще продължи да бъде 60 на сто.

Заявленията за кандидатстване ще се подават до края на месеца, следващ месеца, за който се кандидатства.

Председателят на ССИ г-жа Виолина Накова постави много важния въпрос за необходимостта да започне целенасочена работа по изработването на формата на мерките за подкрепа на бизнеса за следващия период. Според нея наличието на предвидимост е ключово за  планирането на бизнеса, включително и да се възползва от програма „Възстановяване“ за подкрепа на бизнеса чрез осигуряване на достъп до бизнес кредити за задоволяване на текущи нужди от ликвидност, за нови инвестиции, трансформация и растеж.

Служебният заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика г-н Гълъб Донев пое ангажимент да бъдат сформирани две работни групи с участието на социалните партньори за изработване на мерките в подкрепа на бизнеса при евентуална нова вълна и за подобряване на бизнес средата в страната.

Министърът на финансите г-н Асен Василев сподели, че съвместно с Министерството на здравеопазването ще бъдат изработени ясни и предвидими правила за действие при нова вълна на разпространение на коронавируса, като се определи при какво ниво на заболеваемост, какви ограничителни мерки ще се прилагат. Това ще подобри възможността бизнесът да планира дейността си по време на кризата. Същевременно ще се даде възможност на работодателите, чиито персонал е ваксиниран или пък е тестван редовно, да продължат да работят и при налагането на нови ограничения от страна на здравните власти.

Според Министъра на икономиката г-н Кирил Петков за възстановяването на българската икономика от ключово значение е активирането на ваксинационната кампания, включително с подкрепата на социалните партньори.