Skip links

ССИ: ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ (ИСС) ИМА ЗНАЧИТЕЛЕН ПРИНОС ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА БИЗНЕСА И СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ У НАС

Икономическият и социален съвет (ИСС) има ключова роля върху развитието на бизнеса и социалната справедливост в България. Това заяви проф. д-р Красимира Станева председател на Съюза за стопанска инициатива (ССИ), по време на тържествената пленарна сесия, с която Икономическият и социален съвет отбелязва 20 години от създаването си.

Според проф. Станева ИСС е един от двигателите на иновациите и социалния диалог у нас. “Съветът играе ключова роля във формирането на успешни стратегии, които насърчават балансираното икономическо развитие и спомагат за повишаване на благосъстоянието на обществото ни”, добави още проф. Станева. 

Председателят на ССИ изрази подкрепата на Съюза за последователно следваните политики за устойчив растеж и ефективен граждански диалог от страна на Съвета. “С ангажираност и постоянство ИСС следва политиката на ЕС за устойчиви икономически модели и постигане на деликатен баланс между стопанските интереси и социалното благосъстояние на обществото”, коментира още проф. Станева.

Ръководителите на представените в ИСС организации на работодателите бяха се обединиха около тезата, че Икономическият и социален съвет (ИСС) има ключова роля в социално-икономическото развитие на България.Създаването на ССИ е неоспоримо достижение на гражданското общество в България. 

В тържествената сесия участваха премиерът акад. Николай Денков, председателят на Народното събрание Росен Желязков, министри, посланици и гости.