Skip links

ССИ: ТЪРСИ СЕ РЕШЕНИЕ НА КРИЗАТА С РАБОТНАТА РЪКА У НАС

Националният икономически съвет, от който ССИ е част, начерта редица мерки за преодоляване на сериозния проблем

Редица мерки за разрешаване на кризата с работната ръка у нас бяха начертани в рамките на Националния икономически съвет. Съвещателният орган, в който участва ССИ, заедно с останалите работодателски организации, проведе днес заседание, по инициатива на министър Никола Стоянов. Сред основните разгледани теми бяха недостигът на кадри и повишаването на тяхната квалификация, конкурентоспособността на българските фирми и мерките на правителството за овладяване на инфлационните процеси.

Стартира подготовката на национален проект за дуално обучение. Това решение бе подкрепено от участниците в Националния икономически съвет. Целта на разработването на национален проект за дуално обучение е да се предприемат мерки на държавно ниво за по-широко прилагане на тази форма на подготовка, което в дългосрочен план ще подпомогне решаването на проблемите с липсата на работна ръка и квалифицирани кадри.

От Съюза за стопанска инициатива изразиха подкрепа за решението и подчертаха, че това е дълго чакана мярка на национално ниво, но поискаха пълна подкрепа от страна на Министерство на образованието и науката.

“Швейцария, Австрия имат собствени проекти за дуално обучение в България, а у нас липсва каквото и да било кампания”, коментира председателят на ССИ Васка Бакларова. И подчерта готовността на ССИ да бъде активен участник в изготвянето на цялостна концепция как дуалното обучение да бъде реализирано на практика и в последствие за реалното му стартиране в цялата страна.

От Министерството на образованието и науката посочиха, че един от проблемите, свързани с квалификацията на кадри, е ограниченият интерес към професионалните гимназии от кандидат-гимназистите.

По този повод от ССИ поискаха промени в законодателството, за да бъде облекчена процедурата по приемане на нови програми за обучение в училищата. “Процесът към момента е изключително тежък и сложен. Трябва да мислим в посока редни директорите да имат възможност да определят каква част от учебния материал да бъде насочен към бизнеса”, коментира председателят на ССИ.

По време на заседанието беше дискутирано и действащото законодателство, което регламентира достъпа до пазара на труда на граждани от трети страни. Работодателите поставиха въпроса за облекчаване на част от административните процедури и премахване на някои ограничения, които съществуват в момента.

“Искаме облекчени режими за назначаването на чужденци и споразумения с други страни – Узбекистан, Казахстан, Виетнам”, категорична беше Васка Бакларова.

„Ще работим в посока облекчаване на режима на чуждестранните работници у нас, както и за по-добра информираност за конкретните нужди от работници, защото в момента липсва единен електронен портал, който да предоставя такава информация“, коментира министърът на икономиката Никола Стоянов

Националният икономически съвет обсъди и мерките на правителството за намаляване на инфлацията, както и необходимите промени в законодателството за по-облекчен режим за откриване на банкови сметки у нас на компаниите от чужбина, които искат да оперират на българския пазар. Предстои да бъде направен и преглед на законодателството в други европейски държави и да се разработят конкретни предложения.

Това е първо заседание на Съвета, след близо година и половина прекъсване на неговата дейност. По време на срещи с работодателските организации министър Стоянов се ангажира да възстанови дейността на този важен съвещателен орган. Участие в днешното заседание взеха представители на всички ангажирани министерства и работодателските организации у нас.