Skip links

СВЕТЛИН ИЛИЕВ: ПРЕДЛОЖЕНОТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗМЕРА НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ Е НАЙ-ГОЛЯМОТО ДОСЕГА.

В проведеното днес заседание на Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) взеха участие Изпълнителният заместник-председател на Съюза за стопанска инициатива Светлин Илиев и главен секретар адв. Ирина Репуц.

Властта и бизнеса се събра да обсъди размерът на линията на бедност за страната за 2023 г.

Изпълнителният заместник-председател Светлин Илиев изразява следното становище:

„По предложения Проект на Постановление на Министерски съвет за определяне на линията на бедност на страната за 2023г. изразяваме нашата подкрепа, поради обстоятелството, че предложението е законосъобразно, като е спазена методиката за определяне на линията на бедност за страната. По предложения Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет – НРВПО и НПОПДОО не възразяваме срещу предложенията, поради това, че предложените промени са обосновани и отразяват измененията в нормативните актове от по-висока степен, а именно – Кодекса на труда и Кодекса на социално осигуряване.”