Skip links

РЪКОВОДСТВОТО НА ССИ СЕ СРЕЩНА СЪС ЗАМ.-МИНИСТЪРА НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА 

Председателят на ССИ проф. д-р Красимира Станева, заедно с председателя на Контролната комисия на организацията се срещнаха с г-жа Веселина Минчева – заместник-министър на иновациите и растежа. 

В рамките на срещата бяха представени приоритетни направления за Съюза за стопанска инициатива и възможностите за бъдещо сътрудничество.

“Наш приоритет продължава да бъде повишаването на дигиталната култура на членовете на организацията, за да могат те по-успешно да се справят с предизвикателствата, свързани с дигиталната трансформации. Тук в помощ е работата по проекта Европейски цифров иновационен хъб „Тракия“, която е в своя решителен етап и ССИ като координатор на проекта е отговорен за успешното реализиране на планираните дейности“, коментира председателят на ССИ.   

От Съюза отбелязаха, че вниманието им е насочено към справянето с демографските проблеми, които засягат сериозно пазара на труда, като един от начините е свързан с грижата към семейството и по-конкретно фокусът върху децата.

“Работим успешно с експерти от Софийския университет за повишаване качеството на живот на децата, изискващи специални грижи“, добави проф. Станева. 

Сред останалите приоритети за ССИ, представени пред заместник-министъра на иновациите и растежа, бяха: справянето с трудовата миграция, в частност регионалната, която оказва своето отрицателно влияние върху качеството на живот у нас. 

“Особено важно за нас е да предлагаме на нашите членове  подходящи курсове за професионална квалификация и преквалификация, с което подпомагаме тяхното професионално развитие в конкурентната среда“, коментираха от ССИ.

Специален акцент по време на срещата беше поставен и върху отворените проектни програми, които се разглеждат като сериозни възможности за повишаване на конкурентоспособността на малките и среднитепредприятия: Програмa „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“(ПКИП) И Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ). 

Двете страни изразиха желание и готовност за активен диалог, подкрепа и съвместна работа в посока подобряване на бизнес средата у нас.

Leave a comment