Skip links

ПРОФ. Д-Р КРАСИМИРА СТАНЕВА Е НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА

Проф. Д-р Красимира Станева е новият председател на Съюза за стопанска инициатива. На свое извънредно заседание Управителният съвет на Съюза я избра с пълно единодушие. Всички членове засвидетелстваха своето доверие към нейния богат академичен и управленски опит, също и висок обществен авторитет.

„Съюзът за стопанска инициатива е място, където бизнесът среща иновациите и екологичните технологии. Място, на което създаваме мотивираща и стабилна среда за развитие на малкия и среден бизнес, но същевременно подкрепяме и големите в бизнеса. Ние предлагаме експертните решения, от които се нуждаят нашите уважавани членове“- коментира проф. Станева след избора й за председател.

Проф.Станева е председател и на Управителния съвет на Българската асоциация по геомедицина и геотуризъм, професор в Лесотехническия университет в София и ръководител на Центъра по управление на качеството към университета. От 2006 година е едноличен управител на консултантска фирма и управляващ съдружник в международна компания. Експерт е в разработването, контрола и изпълнението на различни проекти, както и мениджър по управление на риска. Член е на Австрийската търговска камара, членува и в 7 международни професионални организации в сферата на туризма, дигиталния маркетинг и др.

Проф. д-р Красимира Станева е автор на повече от 210 оценки и експертни доклади, член на междуведомствени работни групи за изработване на нормативни документи в Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на икономиката, на здравеопазването, на туризма, както и в частния сектор. Член е на Постоянната комисия по стопански науки и управление към Националната агенция за оценка и акредитация. Тя е представител на ССИ в Националния съвет за наука и иновации към Министерство на образованието и науката.

Научната й дейност е свързана с участие в 22 международни и национални проекта. Автор е на 154 статии, 12 учебника и 5 монографии. През тази година проф. д-р Красимира Станева е гост – предподавател в BOKY University Виена, а от 2014 е гост-преподавател и в Метрополитън университет в Будапеща. Проф. Красимира Станева е и секторен редактор на седем международни научни списания от С Македония, Сърбия, Хърватия и Турция.

Проф. Станева завършва висшето си образование в СУ „Св. Кл. Охридски” специалност Геология и геохимия, където по-късно защитава и докторантура. Завършва магистратура по медицинска рехабилитация и ерготерапия в Медицински факултет на СУ. Става първо доцент по геология в АУ Пловдив, а след това и по Геопатология и геотерапия в СУ „Св. Кл. Охридски”. Третата й доцентура е в научната специалност Икономика и управление. От 2019 г. е професор по икономика и управление в Лесотехническия Университет в София.