Skip links

ПРОФ. Д-Р КРАСИМИРА СТАНЕВА БЕ ПРЕИЗБРАНА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА

Проф. Д-р Красимира Станева бе преизбрана за председател на Съюза за стопанска инициатива. Общото събрание на Съюза я подкрепи с пълно единодушие. Всички членове на организацията засвидетелстваха своето доверие към нейния богат академичен и управленски опит, също и висок обществен авторитет.

„Съюзът за стопанска инициатива е мястото, където бизнесът среща иновациите и екологичните технологии. За това наш приоритет ще продължава да бъде повишаването на дигиталната култура на нашите членове, за да могат те да се справят с предизвикателствата, свързани с дигиталната трансформация. Ще продължим да работим и ще насочим своите усилия в посока подобряване на инвестиционния климат в страната ни, с цел, преодоляване на различията между големите градове и регионите със забавен икономически растеж. Наред с това ще работим и за разширяване на международното сътрудничество с чужди работодателски организации, от които да черпим полезен опит и с които да обединим сили и експертен потенциал в общи каузи в полза на бизнеса”, очерта приоритетите пред ССИ проф. Станева след избора й за председател.

Проф. Станева добави, че като иноватор ССИ ще насочи усилия в посока оценка на ефекта от въздействието на електромагнитните лъчения върху човешкото здраве и по-специално – подобряване на здравословните условия на труд в “смарт” средата. 

“Вярвам, че организацията притежава необходимия експертен потенциал, за да бъде пионер и лидер в областта”, завърши проф. Станева.

Припомняме, че проф.Станева е председател и на Управителния съвет на Българската асоциация по геомедицина и геотуризъм, професор в Лесотехническия университет в София и ръководител на Центъра по управление на качеството към университета. От 2006 година е едноличен управител на консултантска фирма и управляващ съдружник в международна компания. Експерт е в разработването, контрола и изпълнението на различни проекти, както и мениджър по управление на риска. Член е на Австрийската търговска камара, членува и в 7 международни професионални организации в сферата на туризма, дигиталния маркетинг и др.

В рамките на Общото събрание бяха избрани и трима нови членове на Управителния съвет на ССИ: Лазар Лазаров – изпълнителен директор на Българска браншова камара „Пътища“, д-р  Емил Янков от Национално сдружение на частните болници и Орлин Тимов.

Новите членове на Контролната комисия на Съюза са кметът на Община Поморие –  Иван Алексиев и Светослава Георгиева.