Skip links

Представители на Съюза за стопанска инициатива посетиха Висше Военноморско Училище

Председателят на УС на Съюза за Стопанска инициатива – г-жа Васка Бакларова, г-н Атанас Темелков- Председател на Контролната комисия на ССИ, г-н Явор Колев директор на Информационни технологии и киберсигурност в компания „Лев Инс“, както и представители на Съюза за Стопанска инициатива посетиха Морско училище.

Делегацията се запозна с част от учебно-материалната база на флотската Алма матер. Същите посетиха специализирани компютърни кабинети в катедра „Информационни технологии“, както и учебния център по кибероперации.

По време на визитата бяха обсъдени възможности за съвместна работа, а в края на посещението си гостите споделиха , че са останли впечатлени от материалната база, с която училището разполага.