Skip links

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УС НА ССИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЪЮЗА СЕ СРЕЩНАХА С МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Партньорството между изпълнителната власт и бизнеса тепърва трябва да се развива, а България има нужда от мобилизиране на експертния потенциал във всички сфери. 

Около този извод се обединиха министърът на енергетиката г-н Румен Радев и проф. Красимира Станева – председател на УС на ССИ, г-н Атанас Темелков – председател на Контролната комисия на ССИ, доц. д-р Нончо Димитров – член на УС на ССИ и адв. Кискинов- експерт към ССИ по време на среща в Министерството на енергетиката, проведена на 16.10.23 г.

Проф. Станева изрази готовност за съдействие от страна на ССИ при изготвяне на политики за развитие на различни сфери от енергетиката, в това число законодателни промени, засягащи използването на  геотермалната енергия и концесиите.  Организацията притежава  необходимия експертен потенциал за изготвяне на екологични оценки на инвестиционни предложения  в областта на енергетиката. Проф. Станева изрази мнението на ССИ, че е необходим диалог с представителите на миннодобивната дейност за разрешаване на проблемите в сектора по възможно най-добрия начин. Работодателските организации, като представители на бизнеса е необходимо да продължават да работят в тясно сътрудничество с държавната администрация за постигане на така желаното благоденствие.

Министър Радев подчерта, че настоящият екип на Министерството на енергетиката разчита на проактивна дейност от страна на социалните партньори, включително по обявяваните за обществено обсъждане текстове, като активно се търсят формати за дебат.

Leave a comment