ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

По повод на юбилейната 30-годишина на СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА на 21.11.2019 г. в гр. София се проведе МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО – ДВИГАТЕЛ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ“.

Конференцията беше открита от г-жа Виолина Накова – Изпълнителен Заместник-председател на Съюза за стопанска инициатива, която приветства участниците.

В събитието взеха участие Заместник Министър-председателят на Република България г-н Томислав Дончев, Заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова, г-жа Христина Христова, Съветник към политическия кабинет на Заместник Министър-председателя по икономическата и демографската политика г-жа Марияна Николова, г-н Драгомир Николов, Изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, инж. Емилияна Димитрова, Председател на НАПОО, проф. д.т.н. Веселин Целков, Член на Комисията за защита на личните данни.

Заместник министър-председателят на Република България г-н Томислав Дончев поднесе приветствено слово по случай на 30-годишния юбилей на Съюза за стопанска инициатива и поздрави участниците в конференцията. Според г-н Дончев да отглеждаме добри предприемачи е по-важно от това да отглеждаме добри квалифицирани специалисти. Председателят на Съюза за стопанска инициатива г-н Гълъбин Гълъбов връчи на г-н Томислав Дончев Почетен плакет по случай юбилейната 30-годишнина на Съюза за стопанска инициатива.

По повод празника приветствие поднесе и д-р Султанка Петрова, Заместник-министър на труда и социалната политика. Д-р Султанка Петрова обърна внимание на важната роля, която играят предприемачите във връзка с корпоративната социална отговорност и припомни, че предприемачите са доказали, че са хора с големи сърца, с отговорност и с борбен дух. Г-н Гълъбин Гълъбов връчи на д-р Султанка Петрова Почетен плакет по случай юбилейната 30-годишнина на Съюза за стопанска инициатива за успешното и ползотворно сътрудничество на организацията с Министерството на труда и социалната политика в тристранния диалог.

Поздравителен адрес от името на г-жа Марияна Николова, Заместник Министър-председател на Република България, поднесе г-жа Христина Христова, Съветник към политическия й кабинет.

Поздравление беше поднесено и от г-жа Нина Цанева, Съветник на Министъра на икономиката г-н Емил Караниколов.

В конференцията взеха участие представителите на социални партньори от работодателските организации и организациите на работниците и служителите.

Гости и участници в конференция бяха партньорите на Съюза за стопанска инициатива от Европейския алианс на малък и среден бизнес (ESBA), предвождани от Президента г-н Дейвид Каро, както и международни партньори от Италия, Полша, Норвегия и Турция.

Широко участие взеха и представители на научните среди – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университет за национално и световно стопанство, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Университет по библиотекознание и информационни технологии, а проф. д.ик.н. Стоян Денчев от УНИБИТ поздрави участниците и взе активно участие в дискусиите.

Приветствено слово към участниците поднесе г-н Гълъбин Гълъбов, Председател на Съюза за стопанска инициатива.

Пленарен доклад на тема „Предприемачеството – двигател на социално-икономическото развитие: импликация за България“ представи проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, председател на УС на Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството, директор на Институт по предприемачество при УНСС.

Проф. д.ик.н. Кирил Тодоров изтъкна, че България има много острови с много постижения, като е необходимо някой да ги свърже.

Съдоклад на тема „Малките и средни предприятия днес и утре“ беше изнесен от проф. Кен О’Нийл, Университет на Уълстър, Северна Ирландия, екс-президент на Международния съвет за малък бизнес, носител на наградата на Британската кралица за цялостен принос в насърчаването на предприемачеството.

По темата за развитието на индустриалните отношения в ЕС и влиянието върху малките и средни предприятия, доклад представи г-н Дейвид Каро, президент на Европейския алианс на малък и среден бизнес (ESBA). Той изтъкна, че е важно европейските институции и правителствата на страните членки да създават закони, които да подпомагат малкия бизнес, за да докажем на света, че ние сме по-добри от нашите конкуренти.

Изнесените доклади предизвикаха широки дискусии …,

Пленарните докладчици проф. д-р Кирил Тодоров, проф. Кен О`Нийл и Дейвид Каро бяха удостоени с Почетния знак на Съюза за стопанска инициатива за ползотворното им сътрудничество с организацията.

С Почетен знак на Съюза за стопанска инициатива беше удостоен и проф. д.ик.н. Стоян Денчев, Ректор на УНИБИТ, за приноса му в развитието на науката и образованието в областта на информационните технологии и за успешното сътрудничество със Съюза за стопанска инициатива.