ПРАЗНИЧЕН КОКТЕЙЛ ПО СЛУЧАЙ ЮБИЛЕЙНАТА 30-ГОДИШНИНА НА СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА

 

ПРАЗНИЧЕН КОКТЕЙЛ ПО

СЛУЧАЙ ЮБИЛЕЙНАТА 30-ГОДИШНИНА НА

СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА

 

Съюзът за стопанска инициатива отбеляза юбилейната 30-годишнина на организацията с Празничен вечерен коктейл, който се проведе на 21.11.2019 г. в хотел „Маринела“, гр. София. Водещ на събитието беше г-н Костадин Филипов, икономист и изтъкнат журналист.

Присъстващите бяха поздравени с приветствено слово от Изпълнителния Заместник – председател на Съюза за стопанска инициатива г-жа Виолина Накова. Тя направи обзор на общественото развитие в периода на създаването и развитието на организацията, като посочи, че Съюзът за стопанска инициатива е създаден в зората на зараждащото се пазарно стопанство и пътят, който изминава, до голяма степен следва пътя на развитие на новата българска икономика – от първоначалния ентусиазъм на крехкото още предприемачество до завършената икономическа система, която функционира в унисон с общия европейски пазар и с широка достъпност до световните пазари. Г-жа Накова изтъкна, че Съюзът за стопанска инициатива с визионерските си мисия и цели, е успял да отговори с адекватна политика и креативни решения на динамичната бизнес среда в България и извън нея, а последователната политика за защита на интересите и за осигуряване на обществена трибуна на микро, малкия и среден бизнес в България, е извел организацията и до членството й в Европейския алианс на малък и среден бизнес (ESBA). Според нея успешният бизнес модел изисква също така и вперен в бъдещото поглед с акцент към постигането на общото благо – за ССИ опазването на околната среда чрез прилагането на новите модели на икономическо развитие е безспорен приоритет, а като лична кауза Съюзът е припознал постигането на визионерско ниво на виртуална сигурност.

Г-жа Накова засвидетелства признателността на организацията към всички нейни членове – браншови организации и предприятия, за активността и отдадеността им към общите цели и стремежи. Тя благодари на социалните партньори – държавата и национално представителните работодателски организации и организации на работниците и служителите, за ползотворната работа през тези 30 години.

Съюзът за стопанска инициатива беше поздравен по случай празника от г-н Дейвид Каро, президент на Европейския алианс на малък и среден бизнес (ESBA).

Поздравителен адрес отправи г-жа Марияна Николова – Заместник министър-председател на Република България по икономическата и демографската политика, отчитайки приноса на организацията за опазване и защита на интересите на предприемачите в България и за развитието на модерни индустриални отношения.

Г-н Бисер Петков – Министър на труда и социалната политика в поздравителния си адрес изтъкна, че активната позиция на Съюза за стопанска инициатива му отрежда ролята на значим фактор в провеждането на конструктивен диалог между държавата, работодатели и синдикати в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Г-н Емил Караниколов – Министър на икономиката, засвидетелства високата си оценка за работата на Съюза за стопанска инициатива и на браншовите организации за формирането на секторната и националната икономическа политика.

Инж. Димитър Манолов – Президент на Конфедерация на труда „Подкрепа“, поздрави Съюза за стопанска инициатива и посочи, че вече три десетилетия ССИ доказа, че е динамично развиваща се организация, отговаряща на ежедневните предизвикателства пред бизнеса.

Съюзът за стопанска инициатива беше поздравен и от г-н Драгомир Николов – Изпълнителен директор на Агенцията по заетостта и от г-жа Румяна Михайлова – Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Г-н Драгомир Николов отправи пожелание Съюзът за стопанска инициатива да продължава да насърчава предприемаческия дух, създаването на нови предприятия и нови работни места с присъщата всеотдайност и професионализъм. Г-жа Михайлова обърна внимание, че малките и средни предприятия в страната, каквито основно са членовете на Съюза за стопанска инициатива, са над 90 % от всички икономически субекти в страната и повече от всичко се нуждаят от организация, която да ги представлява.

Инж. Емилияна Димитрова – Председател на НАПОО поздрави организацията по случай юбилейния празник и пожела на Съюза за стопанска инициатива да продължава да внася силен импулс в общите усилия за по-открит и ползотворен социален диалог в Република България.

Поздравителен адрес поднесе също и проф. д.т.н. Веселин Целков – член на Комисията за защита на личните данни.

Проф. д.ик.н. Стоян Денчев – Председател на Общото събрание и проф. д-р Ирена Петева – Ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии, поздравиха организацията, като посочиха, че като отговорен социален партньор, през целия период от своето създаване и досега, Съюзът за стопанска инициатива допринася за сигурност и растеж на малките и средни предприятия и занаятите чрез разработване на навременни и подходящи инструменти, политики и решения.

Агенция за сигурност „Скорпио“ ООД в поздравителния си адрес изтъкна, че 30 години са време, в което Съюзът за стопанска инициатива е успял да се докаже и да се превърне в доверен партньор, защитник и приятел. Г-жа Васка Пенкова пожела на организацията да има много цели, а препятствията никога да не застават на пътя й.

С поздравителен адрес към Съюза за стопанска инициатива се обърна и Националният съвет на Българския червен кръст.

С особени заслуги за създаването и развитието на Съюза за стопанска инициатива са Председателите на организацията през годините. Всички те са членове на Почетния съвет на председателите на ССИ, който олицетворява приемствеността в работата на организацията.

Г-н Валентин Моллов е първият председател на Съюза за стопанска инициатива, който оглавява организацията в периода от нейното учредяване през 1989 г. до 1994 г. – изтъкнат финансист, банкер и бизнесмен.

Г-н Петьо Блъсков е избран за Председател на Съюза за стопанска инициатива през 1994 г. и оглавява организацията до 2000 г. –  журналист и издател, той е и известен бизнесмен; смятан е за основател на модерния български печат.

Проф. д-р Борислав Борисов председателства Съюза за стопанска инициатива от 2000 г. до 2011 г. – народен представител в 39-то Народно събрание; Председател е на Националната асоциация по интелектуална собственост; от 2007 г. до 2012 г. е съветник на Президента на Република България по проблемите на образованието, науката и икономическото развитие и е удостоен с почетния знак на Президента на Република България.

Г-н Стефан Софиянски е избран за Председател на Съюза за стопанска инициатива през 2013 г. и оглавява организацията до 2016 г. – финансист и юрист, изтъкнат мениджър в областта на застрахователното дело.

Д-р Мирослав Найденов оглавява Съюза за стопанска инициатива през 2016 г. и е начело на организацията до 2019 г. – лекар и политик, бивш Министър на земеделието и харните.

Всички те бяха отличени с Почетен знак на Съюза за стопанска инициатива за успешната им работа за развитието и утвърждаването на организацията.

С Почетен знак на Съюза за стопанска инициатива бяха удостоени също заслужили деятели, членове и партньори на организацията: проф. Нено Павлов – за успешното и изключително ползотворно сътрудничество със Съюза за стопанска инициатива в рамките на тристранния диалог; г-н Николай Шевкенов – за заслугите му за развитието на регионалните структури на организацията в Област Сливен; проф. д-р Любомир Стефанов -за приноса му за развитието на Съюза за стопанска инициатива и насърчаване на социалния диалог и развитието на социалната икономика.

„Лев корпорация“ АД беше удостоена с Почетен знак на Съюза за стопанска инициатива за приноса на компанията за развитието на бизнеса в България и за успешното й сътрудничество със Съюза за стопанска инициатива.

Почетен знак на ССИ беше връчен и на г-н Лъчезар Граматиков, Изпълнителен директор на „Петрол“ АД – за приноса на компанията за развитието на бизнеса в България и за успешното й сътрудничество със Съюза за стопанска инициатива.

За доброто настроение на гостите се погрижи струнен квартет.