ПОКАНА за дискусия по киберсигурност

Публично-частното партньорство като стратегическо решение за противодействие на киберзаплахи

На 21.08.2019 год. се проведе дискусия на тема „Публично-частното партньорство като стратегическо решение за противодействие на киберзаплахи“, която бе организирана от Българска асоциация по киберсигурност, Българска асоциация на сертифицираните етични хакери и Застрахователна компания „Лев Инс“.

В обсъждането взеха участие представители на Държавната агенция за електронно управление,  Националния център за действие при инциденти в информационната сигурност, Комисията за защита на личните данни, Изпълнителена агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, г-н Орен Елимелех, водещ експерт по киберсигурност на Министерство на транспорта и пътната безопасност на държавата Израел, браншови и индивидуални членове на Съюза за стопанска инициатива.

Събитието премина при огромен интерес от всички страни. Бе поставено началото на сериозни разговори за сътрудничество между държавата и фирмите, работещи в сферата на киберсигурността.

Публично-частното партньорство в областта на киберносигурността е приоритет за Съюза за стопанска иницатива в епохата на цифровизацията. Ето защо, дискусията ще бъде продължена на 17 септември 2019 год. в рамките на международна конференция на най-високо равнище с участието на български, европейски и международни институции и организации.