Skip links

ПЛОВДИВ С ОСНОВНА РОЛЯ В ПРОЕКТ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ


Няколко пловдивски сдружения и образователни институции ще са с ключова роля при реализирането на един от най-мащабните проекти в сферата на киберсигурността, на обща стойност малко над 5,8 млн. лева – Киберсигурност за всички заинтересовани страни . Финансирането по програмата е двустранно – 2,9 млн. лева са безвъзмездна финансова помощ и идват от Европа по линия на оста „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация , докато останалата сума е собственото финансиране, идващо от републиканския бюджет, пише в. Марица.

Проектът ще се ръководи от Съюза за стопанска инициатива, като партньори са Българската асоциация по киберсигурност, Институтът по информационни и комуникационни технологии към БАН, но и редица местни организации под тепетата

Европейският цифров иновационен хъб „Тракия“, Община Пловдив, както и ПУ „Паисий Хилендарски . Дейностите са стартирали в средата на март и ще продължат три години – до 2027-а.

Целта е да се преодолее разделението в областта на киберсигурността в ЕС, като се предложи експертен опит, достъп до технологични иновации и услуги, както и достъп до финансиране и създаване на мрежи от екосистеми с доставчици на иновативни продукти в съответствие с предложението и мисията, с която беше създаден през миналата пролет Европейският цифров иновационен хъб „Тракия“.

В сътрудничество с други подобни хъбове в цяла Европа, чрез Европейския коридор за киберсигурност, иницииран от Европейската организация за киберсигурност, ще предлага пълен набор от услуги в областта на киберсигурността на всички заинтересовани страни със специален акцент върху малки и средни предприятия, дружествата със средна пазарна капитализация и публични организации.

В Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. ЕЦИХ са определени _ като основен инструмент за подкрепа на индустриалния преход към нисковъглеродна, ресурсно ефективна и кръгова икономика, който е планирано да се реализира с интензивно използване на информационно-комуникационни технологии на всички нива в индустрията. Специализираният фокус на ЕЦИХ „Тракия“ е определен и като приоритетна област на Национална програма „Цифрова България 2025“, където киберсигурността е от критично значение както за бизнеса, така и за общинските и държавните структури.

Европейски цифров иновационен хъб Тракия беше създаден през април на 2023 година като съвместен проект между няколко организации и под патронажа на Община Пловдив с амбицията да поведе към дигитална трансформация и мрежова сигурност общинските структури, малките и средните предприятия в Южен централен район в България, както и да спомогне процеса по привличането на чуждестранни и национални инвестиции в индустриите с висока добавена стойност.