Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Управителен съвет

Васка Павлова Бакларова 

Председател на УС на ССИ

Светлин Пламенов Илиев

Изпълнителен заместник-председател

Лъчезар Николов Граматиков

Заместник-председател

Иван Веселинов Влаев

Заместник-председател

Светослава Георгиева

Заместник-председател

Контролна комисия

Атанас Георгиев Темелков

Председател на КонтролнаКомисия

Мария Стоянова Масларова-Гъркова

Член

Орлин Николов Тимов

Член

Стефка Николаева Шевкенова

Член

Илиана Василева

Член