Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages


Органи на ССИ

Виолина Накова

Председател на УС на ССИ


Иван Влаев

Зам. председател на УС на ССИ

Председател на Национална занаятчийска камара.

 

Лъчезар Граматиков

Зам. председател на УС на ССИ

Член на УС и Директор търговия и маркетинг на ПЕТРОЛ АД.

Кирил Петров

Член на УС

Член на УС на Сдружение на българските каменоделци

проф. Любомир Стефанов

Член на УС

Университет за национално и световно стопанство, катедра „Човешки ресурси и социална защита“

Методи Янков

Член на УС

Член на УС на Национално сдружение на частните болници.

Орлин Тимов

Член на УС

Председател на ССИ Благоевград.  

Ралица Скорчева

Член на УС

Председател на Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки. 

Стефка Шевкенова

Член на УС

Зам.председател на ССИ Сливен.

Илин Димитров

Член на УС

Председател на Сдружение „Варненска туристическа камара“.

Димитър Димитров

Член на УС

Изпълнителен директор на Сдружение „Камара на автомобилните превозвачи в България“.

Милен Каменов

Член на УС

Председател на Сдружение „Национална асоциация на строителния бизнес в България“.


Контролна комисия

Славейко Стайков

Председател на Контролната комисия

Даниела Стоянова

Член на Контролна комисия

Илияна Рашкова

Член на Контролна комисия