Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages


Органи на ССИ

Управителен съвет

Васка Павлова Бакларова 

Председател на УС на ССИ

Светлин Пламенов Илиев

Изпълнителен заместник-председател

Заместник-председатели

Лъчезар Николов Граматиков

Иван Веселинов Влаев


Контролна комисия

Атанас Георгиев Темелков

Мария Стоянова Масларова-Гъркова

Орлин Николов Тимов

Стефка Николаева Шевкенова

Илиана Василева

Атанас Георгиев Темелков