Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages


Органи на ССИ

Гълъбин Николов Гълъбов

Председател

Председател на ССИ от 2019 г. Магистър по бизнес администрация.

Виолина Емилова Накова

Изпълнителен Зам. Председател

Изпълнителен зам председател на Съюз за стопанска инициатива Магистър по икономика.

Иван Веселинов Влаев

Зам. Председател

Зам. председател на ССИ и председател на Настоятелството на Националната занаятчийска камара.

Лъчезар Николов Граматиков

Зам. Председател

Член на УС и Директор Търговия и маркетинг на ПЕТРОЛ АД. Магистър по макроикономика.

Даниел Делчев

Член на УС

Стефка Шевкенова

Член на УС

проф. Любомир Стефанов

Член на УС

Орлин Тимов

Член на УС

Ралица Скорчева

Член на УС

Кирил Петров

Член на УС

Методи Янков

Член на УС


Контролна комисия

Славейко Стайков

Председател на Контролната комисия

Даниела Стоянова

Член на Контролна комисия

Илияна Рашкова

Член на Контролна комисия