Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages


Органи на ССИ

Виолина Накова

Председател на УС на ССИ


Иван Влаев

Зам. председател на УС на ССИ

Председател на Национална занаятчийска камара.

 

Лъчезар Граматиков

Зам. председател на УС на ССИ

Член на УС и Директор търговия и маркетинг на ПЕТРОЛ АД.

Ралица Скорчева

Член на УС

Председател на Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки.

д-р Методи Янков

Член на УС

Член на УС на Национално сдружение на частните болници.

Кирил Петров

Член на УС

Член на УС на Сдружение на българските каменоделци.

Милен Каменов

Член на УС

Председател на Сдружение „Национална асоциация на строителния бизнес в България“.

Димитър Димитров

Член на УС

Изпълнителен директор на Сдружение „Камара на автомобилните превозвачи в България“.

Стефка Шевкенова

Член на УС

Зам. председател на ССИ Сливен.

Орлин Тимов

Член на УС

Председател на ССИ Благоевград


Контролна комисия

Славейко Стайков

Председател на Контролната комисия

Даниела Стоянова

Член на Контролна комисия

Илияна Рашкова

Член на Контролна комисия