Skip links

НСТС ПРИЕ НАРЕДБАТА ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ БЕЗРАБОТИЦА И НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2024 Г.

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) даде принципна подкрепа на проекта на постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица, съобщават от БТА.

Служебният министър на труда и социалната политика Ивайло Иванов съобщи, че предложените промени са свързани с необходимостта от синхронизиране на подзаконовата нормативна уредба с разпоредбите на Закона за електронното управление. Министър Иванов посочи, че с промените се въвежда изрична забрана на основание подзаконов нормативен акт да се изисква от гражданите да предоставят удостоверителни документи за доказване пред административен орган на факти и обстоятелства, които са налични в регистри. Административните органи следва да извършват служебна проверка в съответния регистър на необходимите за целите на административното обслужване данни, въз основа на съответното законово основание, съобщават още от БТА.

В действащата Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица е предвидена възможност при подаване на заявление за изплащане на неполучено парично обезщетение за безработица от наследници на починало правоимащо лице, те да представят удостоверение за наследници и само ако не са го представили, документът се изисква служебно от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. В тази връзка се предлага промяна в чл. 15, ал. 3 от наредбата, по силата на която само административният орган се задължава служебно да набави необходимата информация относно наследодателя и кръга на неговите наследници, информира за предлаганите промени служебният министър Ивайло Иванов.

Съюзът за стопанска инициатива приветства промените и беше категоричен, че това е правилната стъпка в посока дигитализация на държавната администрация и прикани останалите министерства да погледнат в тази посока. ССИ и останалите работодателски организации подкрепиха промените в наредбата и се съгласиха с аргументите на Асоциацията на индустриалния капитал, че правителството трябва да вземе спешни мерки по темата, за да се предотврати законовото източване на осигурителната система. От социалните партньори, синдикати и работодатели, единствено Асоциацията на индустриалния капитал в България се обяви против предложените промени в наредбата.

В рамките на заседанието социалните партньори изразиха и подкрепа при обсъждането на проекта на Решение на Министерския съвет за приемане на Национален план за действие по заетостта през 2024 г., внесен от министъра на труда и социалната политика.

Очаква се държавата да отпусне 88 милиона лева за преквалификация и наемане на безработни. На този фон от КНСБ обвиниха „в безхаберие“ директора на Агенцията по заетостта Смилен Вълов. Според синдикалистите не е направено необходимото, за да се оценят уменията и възможностите на миньори и енергетици, които вече са съкратени. Служебната власт се ангажира да провери казуса.

И още: На заседанието бяха избрани ротационни заместник-председатели съответно от организациите на работодателите и синдикатите. За заместник-председатели на тристранния съвет за период от една година бяха избрани Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“, и Кирил Домусчиев председател на КРИБ.

Leave a comment