Skip links

Нови моменти в условията на удължената мярка „60/40“

Вчера – 12 октомври 2021 г., е обнародвано ПМС № 322/07.10.2021 г. за удължаване на мярката „60/40“ (ПМС № 151/2020 г.). Постановлението влиза в сила от 01.08.2021 г. и ще се прилага от 1 август до 31 декември тази година.

Важно за всички кандидати е, че в новия дизайн на мярката са установени нови срокове за подаване на заявленията, както следва:

– За изплащане на средства за месеците август и септември 2021 г. заявления се подават до 31 октомври 2021 г. ;

  • – За месец ноември 2021 г. заявленията ще се подават до 10 декември 2021 г.;
  • – За месец декември 2021 г. работодателите ще могат да кандидатстват в случай на удължаване на на срока на действие на раздел 3.10 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 след 31 декември 2021 г.

Средствата ще се изплащат в същите проценти (според установените досега проценти на спад в оборота) върху осигурителния доход и дължимите осигурителни вноски за месец юли 2021 г. (при предходния дизайн на мярката – април 2021 г.).

Ще бъдат изпращани средства за работници и служители, наети преди 1 май 2021 г. (при предходния дизайн – преди 1 януари 2021 г.).