Skip links

Капиталови пазари – изследвания на компании, които търсят алтернативно финансиране (актуализирани правила в светлината на COVID-19)

Период на консултацията: 24 юли 2020 г. – 04 септември 2020 г.

След кризата, произтичаща от пандемията COVID-19, емитентите с малки и средни капитали ще трябва да бъдат подкрепени от силна екосистема. Това ще бъде важно за икономическото възстановяване и е важна цел за Съюза на капиталовите пазари. Един от елементите на тази екосистема са научните изследвания, които помагат на издателите да се свържат с инвеститорите. Изследванията осигуряват все по-голяма прозрачност на емитентите както и задоволително ниво на инвестиции и ликвидност.