Skip links

ИСС: ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА БЕДНОСТ

Да се обърне внимание на проектите, които могат да допринесат за преодоляване на енергийната бедност в България, сред които са тези за саниране на многофамилните и еднофамилните жилищни сгради. Това посочва в Резолюция по актуализирания проект на Интегриран национален план „Енергетика и климат“ Икономическият и социален съвет на Република България. Съветът разработи документа спешно и по собствена инициатива, след като прие такова решение на пленарното си заседание преди седмица в отговор на актуалните събития в сектора.

Конкретно насочване на европейско финансиране към такива жилища и дори 100% държавно участие в положение на енергийна бедност, е възможно да се планира при идентифицирането на броя, обхвата иместоположението на съответните домакинства. 

В резолюцията си ИСС посочва още, че паралелно с това може да се приложи и нова форма на подпомагане. Предоставянето на субсидии при постигнат резултат до по-висок енергиен клас ще стимулира и личната инициатива на домакинствата.

Интегрираният национален план „Енергетика и климат“ (ИНПЕК) отразява европейските политики за енергиен преход и заедно с REPowerEU, Националния план за възстановяване и устойчивост и Териториалните планове за справедлив преход, задава рамката за насочване на финансов ресурс към целеви действия, отбелязва съветът.Обръща се и внимание, че обвързването на подобен широк кръг мерки изправя икономиката на страната пред редица предизвикателства. 

Приемането на актуализираната версия на Интегрирания план „Енергетика – Климат“след постигане на обществено съгласие по реформите в Националния план за възстановяване и устойчивост беше препоръчано от Икономическия и социален съвет още през 2023 г. Целта е да се осигури прогнозиране в развитието на енергийния сектор у нас в следващите 10 години при максимално използване на местни ресурси и прилагане на инструменти срещу високата волантилност на пазарите, както и създаване на благоприятна среда за инвестиции в сектора. ИСС за пореден път поставя на фокус разработването на нормативните документи, касаещи енергийния преход и участието на организираното гражданско общество в тях.

В приетата през тази седмица резюлюция ИСС препоръчва задълбочаване на партньорството и сътрудничеството между държавната администрация и частния сектор и създаване на работни групи при програмирането, разработването и обсъждането на национална уредба, което ще бъде гаранция за прозрачност, качество и стабилност на нормативните документи. 

Leave a comment