Skip links

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА – Януари 2023 г. – Юни 2023 г.