Skip links
кибер атаки

ДВЕ ТРЕТИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ КОМПАНИИ СА БИЛИ ПОДЛОЖЕНИ НА КИБЕР АТАКИ, ЕКСПЕРТИ В ОБЛАСТТА ПРЕДУПРЕЖДАВАТ ЗА ОЩЕ ПО-ВИСОК РИСК

Рисковете към бизнеса в онлайн среда се увеличават драстично в последните три години. Това сочат данните в изследването „Нивото на киберсигурност при големите фирми в страната”. Проучването е проведено то агенция Blue Point, като са обхванати 120 компании с персонал над 50 души и оборот над 50 000 лева. Резултатите от проучването показват, че близо 2% от компаниите са били подложени на кибер атаки многократно през последните две-три години, 31% по няколко пъти, a едва 35% не са изпитвали проблеми.

Данните сочат още, че 55% от бизнесите имат ясно разписани правила какво да правят при кибер атака или инцидент.

Общи насоки за действие имат 42,5% от фирмите, участвали в изследването, а 2,5% нямат процедура, която да спазват, ако бъдат подложени на кибер атака.

Най-честите атаки към компаниите са вирусите, следвани от Ransomware и кражба на информация от служител. 8% от анкетираните компании споделят, че са претърпели значителни загуби вследствие на кибер инцидент. Като 55% от фирмите са определили загубите като минимални.

От изследването става ясно, че 22% от пострадалите компании не са потърсили помощ от държавните институции. 28% са се обърнали към ДАНС, а близо 25% към ГДБОП.

67% от специалистите по киберсигурност определят риска от кибер атаки към компаниите като висок или много висок. Всеки четвърти експерт споделя, че няма точни правила за определяне на бюджетите, които да се инвестират в киберсигурност.

Как стои обаче въпросът с експертите по киберсигурност в компаниите?

40% от фирмите разчитат на един или няколко човека, които да покрият различните аспекти на киберсигурността. Едва 7% от бизнесите разчитат на външна експертиза, която е от компании специализирани в областта и доставчици на този вид услуги.

Под половината от анкетираните компании – 40%, планират увеличение на бюджетите за инвестиции в областта на информационната сигурност за следващите 12 месеца. Други 40% обмислят да запазят текущите нива, а други 10% дори обмислят намаление на инвестициите в тази посока.

Leave a comment