Skip links

ГОТОВИ ЗА ЗАКОНА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ – НАЧАЛО НА ПРОЕКТА 2024 Г.

Познаването на потребителското право е от решаващо значение за МСП. За да подпомогне малките и средни предприятия, SMEunited си сътрудничи с Eurochambres и BEUC за прилагане на готовия проект за защита на потребителите. На 5 март консорциумът се срещна с водещи обучители, за да обсъдят съдържанието и следващите стъпки на проекта.

Трите организации работят заедно с обучители по няколко аспекта на потребителското право, като изискванията за преддоговорна информация, правото на отказ, потребителските права и гаранции, нелоялните търговски практики и договорните условия, алтернативното разрешаване на спорове и онлайн продажбите чрез посреднически услуги. Водещи обучители от целия ЕС предлагат курсове по тези теми, за да помогнат на бизнеса да разбере и спазва съответните аспекти на законодателството за защита на потребителите. Повече информация за курсове и материали ТУК.

Проектът Consumer Law Ready-Project (проект Готови за Закона за потребителите) стартира през 2016 г. и се финансира от Европейската комисия. Проектът стартира съвместно с DG JUST и EISMEA и ще продължи до лятото на 2025 г.