Skip links

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ „UKRAINE`S FUTURE SUMMIT 2024“ НА 18 АПРИЛ 2024 Г. В ГР. БРЮКСЕЛ

Възможност за участие в предстоящата конференция „Ukraine`s Future Summit 2024“, която ще се проведе на 18 април 2024 г. в гр. Брюксел.

Събитието цели да послужи като платформа за ефективна комуникация и предоставяне на актуална информация по най-новите развития относно разработването на бъдещи инструменти в рамките на Механизма на ЕС за Украйна, както и да насърчи ангажираността на бизнеса.

Конференцията ще се съсредоточи върху усилията на ЕС за насърчаване на инвестициите във възстановяването и реконструкцията на Украйна по ключови сектори на украинската икономика.

Събитието е насочено към участие на заинтересованите компании и бизнес асоциации от ЕС.

Покана и предварителна програма на мероприятието може да намерите по-долу.

Leave a comment