Вход/Регистрация

  • защото ССИ представлява и защитава интересите на членовете си пред всички органи за тристранно сътрудничество, държавните и общински власти в република България по силата на решение на Министерски съвет на Република България;
  • защото ССИ лобира на всички нива пред органите на изпълнителната власт и с всички позволени от законите средства за защита на интересите и решаване на принципните проблеми на членовете си;
  • защото ССИ поддържа контакти с авторитетни международни работодателски организации, които подкрепят усилията ни за промяна на институционалната и нормативна рамка за правене на бизнес в България в тон с модерните индустриални отношения;
  • защото ССИ подпомага създаването и развитието на българския бизнес с разработването и предлагането на конкретни услуги, дейности и инициативи на национално, регионално и отраслово ниво;
  • защото ССИ познава проблемите на предприемача и заема достойна и истинска позиция в негова защита;
  • защото многобройните ни членове са основание за съобразяване на властите с позицията му за устойчиво национално, регионално и отраслово развитие;
  • защото ССИ винаги е бил и продължава да е най-динамично развиващият се работодателски съюз;
  • защото ССИ е съюзът на инициативните – тези, които искат и развиват себе си, своята фирма и икономиката на България;
  • защото ССИ е съюзът на модерните индустриални отношения, съюз който приема и работи за реализиране на европейските ценности;
  • защото ССИ ми дава своята подкрепа и самочувствие.